Licht geven

Dalalou is een verbastering van het Spaanse Dar a Luz, wat letterlijk ‘het licht geven’ oftewel bevallen of baren betekent. Een prachtige kijk op wat geboren worden eigenlijk is en wat we in onze Westerse samenleving soms lijken te vergeten.

Ecologische voetafdruk

De ecologische voetafdruk heeft veel invloed op de natuur: er verdwijnen veel dier- en plantensoorten als gevolg van buitensporig gebruik van natuurlijke bronnen door de mens. Door je voetafdruk naar beneden te halen heeft dit invloed op je leefomgeving. Dalalou hoopt een bijdrage te leveren door alle producten te selecteren op zoveel mogelijk duurzaamheidslabels en door het bedrijf zo veel mogelijk CO2-neutraal te runnen.

Liefdevol

De producten van Dalalou zijn met liefde samengesteld. Voor ons betekent dit dat we de inhoud van onze pakketten met een zodanige zorg samenstellen dat het een feestje is om het pakket uit te pakken en te gebruiken. Hiermee willen wij een steentje bijdragen aan een meer ontspannen en natuurlijke geboorte. En tegelijkertijd lief zijn voor moeder aarde.

Eerlijk

Naast de zo klein mogelijk belasting die de pakketten op het milieu hebben, zijn we ook sociaal betrokken. Alle producten zijn daar waar mogelijk Fairtrade en bovendien werken we met mensen die een achterstand hebben op de arbeidsmarkt. De kraampakketten worden deels ingepakt door sociale werkplaats Amfors in Amersfoort.

Natuurlijke geboorte

Dalalou wenst jou, als toekomstige moeder, een natuurlijke geboorte toe, waar je ook wilt bevallen. Als je ontspannen bent kun je beter in je kracht staan en is de kans op een prettige geboorte het grootst. Dalalou wil hier graag een bijdrage aan leveren door liefdevolle en fijne producten en extra cadeautjes aan het pakket toe te voegen. En door gratis informatie aan te bieden over ‘stressloos’ en natuurlijk bevallen. Doe hier inspiratie op voor een ontspannen geboorte.

Kruisbestuiving

Dalalou werkt samen met o.a. Ekoplaza, Zwanger in Brussel, Borstvoedingcentrum Vita Nova, Holistic Doula, Praktijkmama en geboortecentrum Mensenkind. Een overzicht van andere samenwerkingspartners vind je hier. Ook samenwerken? Mail ons.